Yazılar

Haçlı ordusu Niğbolu’da,Osmanlılar karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştı (25 Eylül 1396).Esirler arasında Fransız,Kont de Never (Korkusuz Jean) da bulunuyordu.

Yıldırım Bayezid,Korkusuz Jean’ı fidye karşılığı serbest bırakmadan önce huzuruna alıp şunları söylemişti :

”Jean,memleketinizde büyük bir bey olduğunuzu biliyorum.Henüz gençsin,gelecekte bu lekeyi silmek için benimle savaşmaya gelebilirsiniz.Bundan korkum olsaydı size yemin ettirirdim.Ne zaman gelirseniz ben ve askerlerimi karşınızda bulacaksınız.Çünkü ben bu maksat için ve benden önde bulunanları yenmek için doğmuşumdur.”

Yıldırım Bayezid